Powrót

Komunikat - wydłużenie terminu składania ofert na wybór pośredników finansowych

W związku z dużym zainteresowaniem przetargiem, Bank Gospodarstwa Krajowego wydłuża do 18 października termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na wybór pośredników finansowych. Pośrednicy  wybrani w przetargu będą udzielać preferencyjnych pożyczek spółdzielniom pracy, spółdzielniom socjalnym i innym podmiotom ekonomii społecznej (PES), w pięciu makroregionach kraju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

Ogłoszony przetarg to pierwsze w kraju postępowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE na wybór pośredników finansowych obsługujących instrumenty finansowe.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych pośredników finansowych do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem:

www.bgk.pl/bip/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-zarzadzania-funduszami-pozyczkowymi-w-projekcie-pozakonkursowym-pn-wdrozenie-instrumentu-pozyczkowego-i-reporeczeniowego-w-ramach-krajowego-funduszu-przedsiebior-392/

Informacji o przetargu udziela Biuro Zamówień Publicznych BGK, Joanna Kieliszewska, joanna.kieliszewska@bgk.pl, tel. 22 599 82 87.