Powrót

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK, popartych także wnioskiem Związku Banków Polskich działającym w imieniu banków udzielających kredytów technologicznych. Wydłużenie terminu naboru wniosków pozwoli zainteresowanym Przedsiębiorcom na kompletne przygotowanie wniosków o dofinansowanie, a Bankom Kredytującym na terminowe wystawienie promesy kredytu technologicznego.

Pliki do pobrania