Powrót

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK, popartych także wnioskiem Związku Banków Polskich działającym w imieniu banków udzielających kredytów technologicznych. Czas trwania konkursu przypadający częściowo na okres wakacyjny spowodował kumulację wniosków o przyznanie kredytu na przestrzeni dwóch ostatnich tygodni naboru, co wiązało się z ryzykiem nie rozpatrzenia tych wniosków przez banki zobligowane do przeprowadzenia pełnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawców i uzyskania zgody organów decyzyjnych. Wydłużenie terminu naboru wniosków pozwoli zainteresowanym Przedsiębiorcom na kompletne przygotowanie wniosków o dofinansowanie, a Bankom Kredytującym na przeprowadzenie procedur w zakresie wystawienia promesy kredytu technologicznego.