Powrót

Komunikat w sprawie działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. zmierza ku końcowi. Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł.

Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia formalne i merytoryczne, w związku z czym wymagały one poprawy lub uzupełnienia. Z tego powodu proces oceny wniosków o dofinansowanie nie mógł zakończyć się w planowanym terminie (początek czerwca). W chwili obecnej, ocenie merytorycznej poddawanych jest jeszcze kilkanaście procent wniosków. Jednakże, Instytucja Wdrażająca przewiduje, że w połowie sierpnia wszyscy wnioskodawcy będą ostatecznie poinformowani o wyniku oceny złożonych projektów.

Aktualnie pozytywną rekomendację BGK uzyskało 181 projektów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewiduje się, że kolejny konkurs odbędzie się w październiku br. Ogłoszenie o naborze zawierające termin przyjmowania aplikacji, kwotę dostępnych środków oraz dokumentację konkursową zostanie opublikowane we wrześniu br. Z uwagi na ustawowy (graniczny) termin przyznawania promes premii technologicznej (15 września 2013 r.), planowany w IV kwartale br. konkurs będzie prawdopodobnie ostatnim już naborem w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny.