Powrót

Komunikat - udostępnienie nowego systemu bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 i 9  obowiązującego Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, iż bank rozpocznie stopniowe udostępnianie klientom nowego systemu bankowości elektronicznej - bgk24, który docelowo w pełni zastąpi system BGK@24BIZNES.

W związku z powyższym na adres korespondencyjny Państwa organizacji, posiadany przez bank, przesłane zostaną nowe narzędzia autoryzacji (Tokeny sprzętowe) wraz z informacją zawierającą dokładny termin udostępnienia systemu bgk24. Przypominamy, że aktualny Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz Instrukcje użytkownika znajdują się na stronie www.bgk.pl.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z doradcą lub z infolinią BGK pod numerem telefonu 801 598 888 i 22 599 888.

O terminie wycofania systemu BGK@24BIZNES poinformujemy w odrębnym komunikacie.