29 września 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach budowy książki popytu sprzedał czteroletnie obligacje w łącznej kwocie 500 mln PLN z marżą 42 pb ponad stawkę WIBOR. Wśród nabywców obligacji największą grupę stanowiły TFI (46%) oraz OFE (31%). Pozostali nabywcy to banki (17%) i ubezpieczyciele (6%). Rozliczenie emisji nastąpi 3 października 2017 r. W 2017 roku BGK nie planuje dalszych emisji na rynku krajowym.

W 2017 roku bank nie wyklucza przeprowadzenia emisji euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia emisji będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania Funduszu na środki oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych.