Powrót

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w rządowym programie „mieszkanie dla młodych”

Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Złożone wnioski z planowaną datą wypłaty na przyszły rok przekroczyły dostępny limit w 50 proc.

Limit na rok 2018 wynosi 762 mln zł z czego zarezerwowano już 381 mln zł i zgodnie z zapisami ustawowymi zarezerwowano 50 proc. pozostałego limitu środków na 2018 r., które będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Po tym terminie nabywcy będą mogli ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie wkładu własnego. Zatem beneficjenci nie mogą już w tym roku składać wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty w 2018 r.

Możliwość składania wniosków w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.