Powrót

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2017 r. w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”

31 stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2017 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” z dniem 1 lutego br. Nabywcy w dalszym ciągu mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania wkładu własnego nastąpi w 2018 r.

Możliwość składania wniosków w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Tegoroczny limit wynosił 746 mln zł z czego zarezerwowane jest już 95 proc. Zgodnie z zasadami ustawowymi programu (art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi), pozostałe 5 proc. środków zaplanowanych w budżecie zostanie wykorzystane na:

- zapewnienie finansowania wniosków złożonych w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków,

- na realizację dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu przeznaczonego dla beneficjentów programu, którym urodziło się lub zostało przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Nabywcy w dalszym ciągu mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania wkładu własnego nastąpi w 2018 r. Limit środków przewidziany na rok 2018 to 762 mln zł. Wykorzystanie limitu środków na rok 2018 na dzień 31 stycznia br. wynosi ok. 23% .

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zgodnie z planem rządu będzie działać w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwijając systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. BGK zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.