Informujemy, że według danych na 31 grudnia 2016 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 2 222  gwarancje z regwarancją EFI na kwotę 262,20 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 327,75 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy (w tym także rolnicy) w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.

Więcej informacji o zasadach ich udzielania oraz ich dostępności znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.”