BGK działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie wielkopolskim informuje, że 4 kwietnia 2013 r. wartość złożonych wniosków o pożyczkę JESSICA przekracza dostępną alokację środków, powierzonych BGK na ten cel przez Europejski Bank Inwestycyjny działający na zlecenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Prosimy o wzięcie pod uwagę tej okoliczności oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Oddziałem BGK w Poznaniu przed złożeniem wniosku o pożyczkę, którego przyjęcie uzależnione będzie od kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz stanu przygotowania projektu miejskiego do realizacji.