Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie pomorskim, w miastach na prawach powiatu (tj. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i w Sopocie) informuje, iż na dzień 26 czerwca 2013 r. wartość złożonych wniosków o pożyczkę JESSICA przekracza dostępną alokację środków, powierzonych BGK na ten cel przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę tej okoliczności oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przed złożeniem wniosku o pożyczkę, którego przyjęcie uzależnione będzie od kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz stanu przygotowania do realizacji projektu miejskiego.

Rozpatrzenie złożonego wniosku o pożyczkę uzależnione będzie od wystąpienia oszczędności w budżecie środków przeznaczonych na wdrażanie inicjatywy JESSICA w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego - w ramach ocenianych aktualnie wniosków o pożyczkę.