Powrót

Komunikat dotyczący gwarancji w ramach PLG-COSME

Na dzień 30 września 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 790,68 zł mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 4 475  gwarancji na kwotę  632,55 zł mln zł. Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Kredytów z gwarancją PLG-COSME udziela  12 banków komercyjnych. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł. Więcej informacji o zasadach udzielania tych gwarancji oraz ich dostępności znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.