Powrót

Aktualności

Informujemy, że od 1 lutego aktualizacja oprocentowania kredytów będzie uwzględniała ujemne stawki rynku międzybankowego. Oznacza to, że marża kredytowa będzie pomniejszana o ujemną stawkę bazową. Uwzględnienie ujemnych stawek rynku międzybankowego będzie realizowane w odniesieniu do wszystkich klientów Banku, zgodnie z zapisami umownymi.