Bank Gospodarstwa Krajowego  informuje, że w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, zmianie uległ „Regulamin usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Zmieniony regulamin portalu BGK-ZLECENIA znajduje się w zakładce BGK - ZLECENIA > Pliki do pobrania.