Powrót

Kompleksowa oferta unijna dla firm, spółek komunalnych i samorządów

Pierwsza Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jest dla BGK okazją do ciągłego udoskonalania oferty unijnej. Aby w pełni realizować misję wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego uzupełnił ofertę Pewny Partner Unijny o możliwość świadczenia usług doradczych przez naszych partnerów*:

  • A1 Europe Sp. z o.o.,
  • Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o.,
  • Lech Consulting Sp. z o.o.,
  • PROGRESS CONSULTING Sp. z o.o.,
  • STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych. 


Oferta PPU zapewnia klientowi kompleksowe wsparcie w ubieganiu się o dotacje UE oraz finansowanie i rozliczanie projektów realizowanych ze środków unijnych.

*współpraca nie dotyczy projektów finansowanych w ramach programów, dla których BGK jest Instytucją Wdrażającą, m.in. kredyt technologiczny, inicjatywa JESSICA.

Więcej informacji:
Pewny Partner Unijny dla przedsiębiorstw
Pewny Partner Unijny dla samorządów