Powrót

Kolejny, VI konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku!

Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy sektora MŚP będą mieli możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii już w IV kwartale bieżącego roku.
W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 rok (http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/) informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie www.bgk.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 12 września 2019 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie się 15 października 2019 r. a zakończy 27 lutego 2020 r.

Szósty konkurs, podobnie jak poprzednie, zostanie podzielony na rundy – terminy poszczególnych rund zostaną opublikowane 12 września 2019 r., wraz z pozostałą dokumentacją konkursową. Alokacja przeznaczona na innowacyjne projekty wdrażane przez przedsiębiorstwa MŚP wynosi 350 mln zł.