Powrót

Aktualności

Kolejny rekordowy miesiąc w programie „Mieszkanie dla młodych”

  • W październiku do BGK wpłynęła kolejna rekordowa liczba 5 302 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego  na kwotę 135,49 mln zł.
  • 65% wniosków o wypłatę dofinansowania złożonych w okresie dwóch miesięcy dotyczy zakupu lokali używanych, pozostałe 35% to rynek pierwotny.
  • Do tej pory program pomógł w zakupie mieszkania już 31 852 beneficjentom.


Październik był drugim miesiącem w którym obowiązywały nowe zasady funkcjonowania rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Dostępność mieszkań lub domu na rynku wtórnym wpłynęła na gwałtowny wzrost zainteresowanie programem – w październiku złożono aż 5 302 wniosków, czyli o 1 558 szt. więcej niż we wrześniu i dwa razy więcej niż w sierpniu, przed wejściem w życie nowelizacji.

Spośród 6 382 wniosków złożonych na przestrzeni września i października o wypłatę dofinansowania w ramach limitu środków roku 2015 aż 65 % (ponad 4 tyś szt.) dotyczyło rynku wtórnego, a 35% rynku pierwotnego. Na początku czwartego kwartału 2015 roku wysokość zgłoszonego zapotrzebowania na dofinansowanie wkładu własnego sięgnęła 491,5 mln zł i jest coraz bliżej do wykorzystania przewidzianego w ustawie limitu na 2015, czyli 715 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego wciąż przyjmuje wnioski o wypłatę dofinansowania jeszcze w 2015 r. Należy jednak pamiętać, że wypłata dofinansowania nie może być przesunięta na kolejny rok. Kredytobiorcy powinni więc zastanowić się, czy istnieje ryzyko że nie dopełnią formalności przed końcem tego roku. Jeśli tak, to warto złożyć wniosek w limicie na 2016 r.

Z miesiąca na miesiąc rośnie także wykorzystanie limitu na 2016 r. - kredytobiorcy złożyli już ponad 6 000 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego o wartości dopłat przekraczającej 150 mln zł.

W ciągu 22 miesięcy funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” wnioski złożyło 36 547 osób, z czego 31 852 podpisało umowy kredytowe, w tym 7 651 rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,11 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,48 m2.

W listopadzie 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął przyjmowanie wniosków kredytowych od TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe. Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych gminy. BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata. W pierwszej edycji inwestorzy będą mogli składać wnioski kredytowe do BGK od 1 listopada do końca lutego 2016 r.

Od 2007 roku BGK zapewnia profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 192 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność. Dopłaty do kredytów preferencyjnych „Rodzina na swoim” będą wypłacane do 2022 roku. W ramach wieloletniego rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego BGK przyznał łączne dofinansowanie o wartości 588 mln zł na realizację 974 przedsięwzięć, których wartość wynosi blisko 2 mld zł. Dzięki tym środkom powstało ponad 10 912 mieszkań oraz 830 miejsc noclegowych, a kolejne 2715 lokali/miejsc jest w trakcie realizacji.

 

Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 31.10.2015.

 

Lokalizacja

Liczba wniosków

udział %

Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

3 060

9,61%

69 269

    miasto Wrocław

1 703

5,35%

40 714

woj. kujawsko-pomorskie

1 322

4,15%

27 344

    miasto Bydgoszcz

549

1,72%

11 710

    miasto Toruń

313

0,98%

6 711

woj. lubelskie

731

2,29%

15 830

    miasto Lublin

436

1,37%

9 793

woj. lubuskie

968

3,04%

19 523

    miasto Gorzów Wielkopolski

247

0,78%

5 150

    miasto Zielona Góra

432

1,36%

8 744

woj. łódzkie

1 192

3,74%

26 057

    miasto Łódź

857

2,69%

19 386

woj. małopolskie

2 549

8,00%

61 164

    miasto Kraków

1 909

5,99%

45 987

woj. mazowieckie

5 889

18,49%

158 846

    miasto Warszawa

4 044

12,70%

120 467

woj. opolskie

243

0,76%

4 694

    miasto Opole

80

0,25%

1 601

woj. podkarpackie

599

1,88%

12 343

    miasto Rzeszów

375

1,18%

7 919

woj. podlaskie

1 023

3,21%

21 794

    miasto Białystok

601

1,89%

12 967

woj. pomorskie

4 839

15,19%

116 057

    miasto Gdańsk

2 248

7,06%

55 293

woj. śląskie

1 499

4,71%

31 274

    miasto Katowice

324

1,02%

7 002

woj. świętokrzyskie

364

1,14%

8 271

    miasto Kielce

321

1,01%

7 507

woj. warmińsko-mazurskie 

1 593

5,00%

32 918

    miasto Olsztyn

539

1,69%

13 209

woj. wielkopolskie

4 762

14,95%

114 938

    miasto Poznań

1 600

5,02%

41 449

woj. zachodniopomorskie

1 219

3,83%

25 016

    miasto Szczecin

647

2,03%

13 605

Razem

31 852

100%

745 340