Powrót

Kolejny konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku.

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2018 rok(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/) informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie www.bgk.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 3 września 2018 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie się 8 października 2018 r. Piąty konkurs, podobnie jak poprzedni, będzie podzielony na rundy (informacje o liczbie i długości rund zostaną opublikowane 3 września 2018 r.) i potrwa aż do 26 kwietnia 2019 r. Alokacja przeznaczona na innowacyjne projekty wdrażane przez przedsiębiorstwa MŚP wynosi 350 mln zł.