Powrót

Kolejne umowy w ramach inicjatywy JEREMIE podpisane

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, podpisał kolejne Umowy Operacyjne I Stopnia w ramach Konkursu nr 1.7/2016/FPJWW na Produkt Finansowy Reporęczenie:

- 25 kwietnia br. z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 30 000 000 PLN,

- 4 maja br. z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 000 000 PLN.

Są to siódme Umowy Operacyjne podpisane z każdym, z tych Pośredników Finansowych w ramach Inicjatywy JEREMIE i odpowiednio 61 i 62 Umowa podpisana przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Oba Fundusze należą do liderów w zakresie udzielania poręczeń w Wielkopolsce: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. otrzymał w ramach Inicjatywy JEREMIE łącznie 195 mln PLN udzielając 1635 poręczeń, natomiast Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. otrzymał w ramach Inicjatywy JEREMIE łącznie 175 mln PLN poręczając za zobowiązania 1 692 przedsiębiorstw.

Obecnie łączna wartość podpisanych Umów w województwie wielkopolskim wynosi 1 110 817 274,58 PLN. Dzięki Inicjatywie JEREMIE ponad 8 400 wielkopolskich przedsiębiorców uzyskało wsparcie w formie pożyczek i poręczeń na łączną wartość ponad 2,2 mld PLN.