Konferencja II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej9 kwietnia w Szczecinie odbyła się Konferencja II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej organizowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Województwo zachodniopomorskie, dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, wyrosło na lidera we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE - i to nie tylko lidera krajowego, ale nawet na tle krajów Unii Europejskiej, region ten może uchodzić za wzór implementacji instrumentów inżynierii finansowej - powiedział Dariusz Daniluk, prezes zarządu BGK.

Inicjatywa JEREMIE ma stymulować rozwój przedsiębiorstw i wspierać ich przedsięwzięcia - mówił na początku spotkania Marszałek Olgierd Geblewicz - Za chwilę podpisane zostaną 4 kolejne Umowy, które dadzą nam globalną kwotę 331,5 mln zł przekazaną do Pośredników. Drugą dobrą informacją jest fakt, że 160 mln zł trafiło już, za pośrednictwem Pośredników, do zachodniopomorskich przedsiębiorców. Dzięki temu Pomorze Zachodnie staje się jednym z krajowych liderów we wdrażaniu JEREMIE. Chciałbym podziękować za zaangażowanie i dobrą współpracę wszystkim Pośrednikom Finansowym oraz naszemu Menadżerowi Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego - dzisiejszy sukces to efekt naszej udanej współpracy w zakresie implementacji JEREMIE - mówił Marszałek.

Podczas konferencji zawarte zostały 4 umowy operacyjne I stopnia, na łączną kwotę 95 000 000,00 zł.
1.Z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., w ramach konkursu 1.3/2012/ZFPJ na produkt finansowy Reporęczenie - kwota umowy: 30 000 000,00 zł
2.Z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, w ramach konkursu 2.3/2012/ZFPJ na produkt Pożyczka Globalna - kwota umowy: 25 000 000,00 zł
3.Ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o. o. na produkt Pożyczka Globalna - kwota umowy: 15 000 000,00 zł
4.Z FM Bankiem S.A., w ramach konkursu 3.2/2012/ZFPJ na produkt finansowy Poręczenie Portfelowe - kwota umowy: 25 000 000,00 zł.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego, wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE udziela już 13 podmiotów, w ramach podpisanych 23 Umów na łączną kwotę 331 500 000,00 mln zł. Wśród nich są zarówno fundusze pożyczkowe, jak i fundusze poręczeniowe, banki i inne instytucje finansowe. Jak podkreślali Marszałkowie Olgierd Geblewicz i Andrzej Jakubowski, Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej to wyjątkowe i ważne wydarzenie w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, gdyż dzięki zawarciu kolejnych umów przekroczone zostanie 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.