Powrót

Kolejne środki (ponad 160 mln zł) na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych programów operacyjnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę menedżera funduszy funduszy, ogłosił kolejne przetargi nieograniczone na wybór pośredników finansowych, tym razem w województwie dolnośląskim i opolskim.

 

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak:

  • "Pożyczka rozwojowa" w ramach "Pożyczka rozwojowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020
  • "Mała pożyczka inwestycyjna" i "Duża pożyczka inwestycyjna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W województwie dolnośląskim wsparcie finansowe przeznaczone będzie na inwestycje rozwojowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP.

W województwie opolskim wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw z  sektora MŚP, w szczególności na projekty polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, ponadto na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowań wyniesie ponad 160 mln zł.