Powrót

Kolejne możliwości finansowego wsparcia samorządów z Podkarpacia

Bank Gospodarstwa Krajowego włączył się w pomoc dla podkarpackich samorządów, które utraciły depozyty w wyniku przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku prowadzonej na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W związku z trudną sytuacją tych samorządów i koniecznością bieżącej realizacji ich podstawowych zadań, BGK zdecydował o możliwości udzielania im długoterminowego finansowania dłużnego na preferencyjnych warunkach. 

 

– Samorządy realizują ważne zadania z perspektywy lokalnych społeczności i gospodarki. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i dlatego uważam, że nasze wsparcie jest tu niezbędne. Jesteśmy w kontakcie z samorządami, rozmawiamy o ich potrzebach i każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie - powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

 

Już dwa dni temu bank zadeklarował udzielenie samorządom finansowania pomostowego, zapewniającego płynność dla działalności bieżącej do momentu rozwiązania problemu. BGK jest partnerem samorządów m.in. emitując obligacje, wspomagając rozwój mieszkalnictwa, budowy dróg i infrastruktury transportowej, a także poprzez produkty kredytowe i gwarancyjne. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, jest obecny w każdym regionie Polski.