Powrót

Kolejne mieszkania w Gdańsku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

28 listopada w Gdańsku przekazano do użytkowania 2 budynki mieszkalne, zrealizowane na zlecenie Miasta przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

W dwóch budynkach przy ul. Unruga w Gdańsku powstało łącznie 85 mieszkań 1-, 2- i 3- pokojowych o powierzchniach od 31,10 do 62,50 m2 oraz 21 garaży. Budynki wyposażono w windy, a teren wokół budynków zagospodarowano. Mieszkania będą wynajmowane przez Gminę Miasta Gdańska od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” w celu podnajmu osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, obowiązujących na terenie miasta.

Budowa trwała 13 miesięcy, a jej koszt wyniósł 13 806 tys. zł. Bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat wyniesie 4 926 tys. zł.

W związku z przyznanym wsparciem z Funduszu Dopłat miasto zobowiązane jest do utworzenia odpowiedniej ilości lokali socjalnych lub mieszkań chronionych.

Budynki stanowią pierwszy etap realizacji zespołu mieszkaniowego liczącego 448 mieszkań w 10 budynkach. W kolejnych etapach inwestycji powstaną miejsca rekreacji dla mieszkańców oraz place zabaw dla dzieci. W budowie są kolejne 2 budynki ze 110 mieszkaniami, oba powstają przy udziale środków z Funduszu Dopłat.

Gmina Miasta Gdańska aktywnie uczestniczy w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koncentruje się na tworzeniu lokali mieszkalnych zarówno poprzez kupno gotowych lokali od deweloperów jak i współpracując z dwoma gminnymi towarzystwami budownictwa społecznego – TBS „Motława” i Gdańskim TBS. Od 2005 roku BGK przyznał Miastu blisko 40 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia na utworzenie 600 lokali, z czego już ponad połowa została oddana do użytku.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 4,6 tysięcy pozostaje w trakcie realizacji.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 740 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1160 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości blisko 2,3 mld zł.

Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 18. edycji programu.
W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęło 149 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł.