Powrót

Kolejne 48 mieszkań socjalnych powstało w Przasnyszu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Kolejne 48 mieszkań socjalnych powstało w Przasnyszu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Dzisiaj w Przasnyszu nastąpiło uroczyste zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 48 mieszkaniami. Od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Przasnysz ponad 2,6 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 116 mieszkań.

Jest to już piąta inwestycja zrealizowana przez Miasto Przasnysz przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4 mln zł, zaś dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego to prawie 1,3 mln zł. Po trwającej 16 miesięcy budowie powstało 48 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.753,78 m2 (2.255,30 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi). Wybrane lokale na parterze oraz podjazdy do budynku  dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pierwszy budynek z 16 lokalami socjalnymi zrealizowany z udziałem finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego powstał w 2006 r. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane środkami z pilotażowej edycji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego. Przyznano wtedy Miastu finansowe wsparcie w kwocie ponad 270 tys. zł. Na cztery  kolejne przedsięwzięcia zrealizowane w Przasnyszu przy ul. Zawodzie w ramach wieloletniego rządowego programu finansowego wparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu ponad 2,3 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia. Dzięki tym środkom w Przasnyszu powstało aż 100 lokali socjalnych.

Łącznie od 2006 do 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Przasnysz ponad 2,6 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 116 mieszkań. 

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,7 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.