Powrót

Kolejne 39 mieszkań socjalnych powstało w Legionowie ze wsparciem BGK

Kolejne 39 mieszkań socjalnych powstało w Legionowie ze wsparciem BGK
  • Dzisiaj w Legionowie przekazano do użytkowania 39 lokali socjalnych.
  • Od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Legionowo ponad 5 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 161 mieszkań socjalnych.
  • Do 31 marca br. BGK przyjmuje wnioski w kolejnej edycji programu, w której ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Jest to już czwarta inwestycja zrealizowana przez Miasto Legionowo dzięki wykorzystaniu środków z rządowych programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 6 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosło 30 proc., czyli blisko 2 mln zł. W budynku na Os. „Kozłówka” w Legionowie po trwającej rok budowie powstało 39 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.681,20 m2. Lokale na parterze wraz z terenem wokół budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pierwszy budynek na Os. „Kozłówka” z 41 lokalami socjalnymi powstał w 2006 r. W ramach pilotażowej edycji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego BGK przyznał Miastu na to przedsięwzięcie wsparcie w kwocie ponad 800 tys. zł.

Na trzy kolejne przedsięwzięcia zrealizowane na tym osiedlu w ramach wieloletniego rządowego programu finansowego wparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w latach 2007-2016, BGK przyznał Miastu ponad 4,3 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia.

Dzięki tym środkom w Legionowie powstało 120 lokali socjalnych. Łącznie od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Legionowo ponad 5 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 161 mieszkań socjalnych.

Do 31 marca 2016 r. BGK przyjmuje wnioski w kolejnej edycji programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK ma do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łączne dofinansowanie o wartości ponad 663 mln zł na realizację ponad 1076 przedsięwzięć, których łączna wartość wynosi ponad  2,1 mld zł. Dzięki tym środkom powstało już ponad 11,1 tys. mieszkań oraz ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne 3.891 lokali/miejsc pozostaje w trakcie realizacji.