Powrót

Kolejne 20 mln zł dla przedsiębiorców z Pomorza w ramach inicjatywy JEREMIE

10 stycznia 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego podpisał z Polską Fundacją Przedsiębiorczości umowę na kwotę 20 mln złotych. Dzięki niej sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Pomorzu zyska lepszy dostęp do pożyczek.

To już druga umowa w województwie pomorskim zawarta z tym pośrednikiem finansowym. Pierwsza umowa opiewała na kwotę 9 mln zł.

Do tej pory do firm na Pomorze trafiło 24 871 903 zł ze środków inicjatywy JEREMIE i skorzystało z nich 402 przedsiębiorców. W skali całej inicjatywy JEREMIE do dnia 30 listopada 2011 roku wsparcie otrzymało 2750 firm na kwotę 214 917 585 zł.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) - kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe. Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Inicjatywa stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Głównymi adresatami inicjatywy JEREMIE są przedsiębiorcy.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up.

Więcej informacji na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.