Powrót

KFK SA ogłosił postępowania kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu KFK SA

Rada Nadzorcza KFK S.A. ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu KFK S.A. trwającej III kadencji.

Zgłoszenia można składać do 6 września 2012 r. do godz. 16.00.

Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. zdecydowała o wszczęciu:

1.postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA na okres trwającej III kadencji;
2.postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. na okres trwającej III kadencji, przy czym zamiarem Rady jest powierzenie tej osobie obszarów działalności Spółki w szczególności w zakresie:

a) działalności inwestycyjnej, obejmującej organizację otwartych konkursów ofert (m. in. przygotowanie dokumentacji konkursowej, ocenę ofert i negocjacje ostatecznych warunków umów o udzielenie wsparcia finansowego), a także wykonywanie zobowiązań inwestycyjnych Spółki wynikających z umów o udzielenie wsparcia finansowego, w tym monitorowanie harmonogramów realizacji inwestycji;
b) nadzoru właścicielskiego w stosunku do funduszy kapitałowych, które uzyskały wsparcie Spółki.

Publikacja ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym została dokonana w dniu 20 sierpnia 2012 r. w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita".

Zgłoszenia kandydatur przyjmuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

Pliki zawierające treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, wzory zgłoszenia kandydatury i wymaganych od kandydatów oświadczeń, a także sprawozdanie finansowe KFK S.A. za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 można pobrać na stronie KFK SA (link).