Powrót

Kamienica Branickich w Warszawie będzie odnowiona ze środków JESSICA

Renowacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Branickich przy ul. Smolnej w Warszawie to najważniejsze założenia kolejnej inwestycji, która zrealizowana zostanie przy wsparciu finansowym Inicjatywy JESSICA wdrażanej w województwie mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA na Mazowszu udzielił Spółce Galeria M (Inwestor), która zrealizuje inwestycję, niskooprocentowanej i długoterminowej pożyczki. Rewitalizowana kamienica to wpisany do rejestru zabytków obiekt położony w samym centrum Warszawy, przy
ul. Smolnej 40. Kamienica ta wybudowana została w latach 1901-1903 na zlecenie hrabiego Ksawerego Branickiego, wyróżniając się bogactwem ozdób i dekoracji oraz luksusowym wnętrzem. Podziw wzbudzała także zastosowana technika elewacji. Zniszczenia wojenne oraz brak jakichkolwiek prac modernizacyjnych od ponad 40 lat spowodowały głęboką dewastację obiektu. W zrewitalizowanym obiekcie Inwestor udostępniać będzie przedsiębiorcom nowoczesną powierzchnię biurową.
Umowę pożyczki JESSICA, w obecności Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego podpisali 11 marca br.: Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarządu BGK oraz Roman Stanisławski - Członek Zarządu Galeria M Sp. z o.o.

W wyniku prac rewitalizacyjnych, zabytkowy budynek kamienicy stanie się ponownie atrakcyjnym i ważnym miejscem na mapie stolicy. Niezwykle istotnym elementem projektu jest także stworzenie powierzchni z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (na mocy Listu Intencyjnego podpisanego przez Inwestora z Miastem Stołecznym część zrewitalizowanej powierzchni udostępniana będzie nieodpłatnie na prowadzenie działalności przez wskazaną przez Miasto organizację pozarządową). Inwestor zagospodaruje ponadto przestrzeń wokół obiektu, poprzez utworzenie powierzchni zielonych, renowację ciągów komunikacyjnych w najbliższym sąsiedztwie budynku, odrestaurowanie przejazdu bramowego, co dodatkowo wzmacnia uzasadnienie dla wsparcia tej inwestycji środkami Inicjatywy JESSICA.
 
Koszt realizacji całej inwestycji wyniesie 52,28 mln zł. Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA udzielona zostanie w wysokości 16,87 mln zł, a oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 1,9%.

Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w założenia inicjatywy JESSICA, której celem jest m.in. dbałość o dziedzictwo kulturowe miast, będące nieodłącznym elementem rozwoju obszarów miejskich. Środki powierzone nam przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na pożyczki JESSICA są nadal dostępne, dlatego zachęcam inwestorów do podejmowania kolejnych, ciekawych przedsięwzięć. Oprócz rewitalizacji, finansować możemy także szeroko pojęty katalog przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania w formie pożyczki, co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. We wszystkich województwach, w których BGK wdraża Inicjatywę JESSICA udzielono już wsparcia w wysokości ponad 558 mln zł na finansowanie 53 projektów miejskich. W tym 13 umów na kwotę ok. 74,40 mln zł na Mazowszu.
Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki)
z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).