Powrót

Już 10 tysięcy przedsiębiorców skorzystało z unijnych pożyczek JEREMIE

23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca dziesięciotysięcznej umowy z przedsiębiorcą oraz setnej umowy z pośrednikiem finansowym w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.

Dziesięciotysięczna umowa została zawarta z przedsiębiorcą, Panem Krzysztofem Połczyńskim, Prezesem Zarządu firmy „Interbis" Sp. z o.o., działającej na terenie województwa pomorskiego. Z kolei, setna umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego a pośrednikiem finansowym - Bankiem Spółdzielczym w Czersku. W ramach umowy o wartości 15 mln złotych pośrednik będzie udzielał pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom z terenu województwa pomorskiego.

- Jednym z narzędzi wspierających sektor MŚP są instrumenty finansowe, na które w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przeznaczono 4 mld zł, w tym ze środków unijnych 3,4 mld zł. Instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń oraz wkładów kapitałowych, wdrażane są przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki.- powiedział Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

- Doświadczenia jakie zdobywa samorząd województwa, BGK, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy wykorzystując unijną pomoc zwrotną w obecnym okresie programowania będzie miało niebagatelne znaczenie w przyszłej perspektywy finansowej Unii 2014-2020, która w znacznie szerszy sposób wykorzystywać będzie instrumenty finansowe - powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.

Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw - łącznie około 1,8 mld zł (w tym ponad 287 mln zł pochodzących z programu województwa pomorskiego) - zostało przeznaczonych na zwrotne wsparcie dla firm, w ramach inicjatywy JEREMIE. Środkami tymi zarządza (na zlecenie władz regionalnych) BGK - pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych..

Pomimo, iż realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się później, niż udzielanie dotacji unijnych, realizowana jest w szybkim tempie, co sprawia, iż co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania.

Elastyczność oferty produktowej i bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi (którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia) zaowocowała podpisaniem już 99 umów na realizację projektów JEREMIE - umowy zostały zawarte z 60 pośrednikami finansowymi (niektóre z tych instytucji podpisały z BGK kilka umów). Dotychczas przekazano do dyspozycji pośredników ponad 1,5 mld zł, z czego w ramach produktów gwarancyjnych ok. 600 mln zł, a w ramach produktów pożyczkowych - ok. 900 mln zł.

Partnerami BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE są zarówno mniejsze podmioty, działające na rynku lokalnym (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i banki spółdzielcze), jak i instytucje o większym obszarze działania, w tym banki sieciowe, agencje rozwoju regionalnego, fundusze i fundacje działające na rzecz rozwoju i wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dziesięciotysięczna umowa została zawarta z przedsiębiorcą, Panem Krzysztofem Połczyńskim, Prezesem Zarządu firmy „Interbis" Sp. z o.o., działającej na terenie województwa pomorskiego. Z kolei, setna umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego a pośrednikiem finansowym - Bankiem Spółdzielczym w Czersku. W ramach umowy o wartości 15 mln złotych pośrednik będzie udzielał pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom z terenu województwa pomorskiego.

- Jednym z narzędzi wspierających sektor MŚP są instrumenty finansowe, na które w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przeznaczono 4 mld zł, w tym ze środków unijnych 3,4 mld zł. Instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń oraz wkładów kapitałowych, wdrażane są przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki.- powiedział Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

- Doświadczenia jakie zdobywa samorząd województwa, BGK, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy wykorzystując unijną pomoc zwrotną w obecnym okresie programowania będzie miało niebagatelne znaczenie w przyszłej perspektywy finansowej Unii 2014-2020, która w znacznie szerszy sposób wykorzystywać będzie instrumenty finansowe - powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.

Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw - łącznie około 1,8 mld zł (w tym ponad 287 mln zł pochodzących z programu województwa pomorskiego) - zostało przeznaczonych na zwrotne wsparcie dla firm, w ramach inicjatywy JEREMIE. Środkami tymi zarządza (na zlecenie władz regionalnych) BGK - pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych..Pomimo, iż realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się później, niż udzielanie dotacji unijnych, realizowana jest w szybkim tempie, co sprawia, iż co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania.

Elastyczność oferty produktowej i bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi (którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia) zaowocowała podpisaniem już 99 umów na realizację projektów JEREMIE - umowy zostały zawarte z 60 pośrednikami finansowymi (niektóre z tych instytucji podpisały z BGK kilka umów). Dotychczas przekazano do dyspozycji pośredników ponad 1,5 mld zł, z czego w ramach produktów gwarancyjnych ok. 600 mln zł, a w ramach produktów pożyczkowych - ok. 900 mln zł.

Partnerami BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE są zarówno mniejsze podmioty, działające na rynku lokalnym (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i banki spółdzielcze), jak i instytucje o większym obszarze działania, w tym banki sieciowe, agencje rozwoju regionalnego, fundusze i fundacje działające na rzecz rozwoju i wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.