Powrót

Jubileusz dwudziestolecia działalności towarzystw budownictwa społecznego

W październiku 2015 r. mija dwadzieścia lat od uchwalenia ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która stworzyła podwaliny systemu społecznego budownictwa czynszowego w Polsce. Powstał system publicznego, preferencyjnego finansowania budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych, niższych od rynkowych stawkach czynszu, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę instytucji finansującej. Inwestorami społecznego budownictwa czynszowego są towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Pierwsze towarzystwa budownictwa społecznego rozpoczęły działalność już w 1995 r., natomiast pierwsze, preferencyjne kredyty zostały udzielone przez BGK w 1996 r.

Z jubileuszem zbiegło się uchwalenie przez Sejm ustawy wprowadzającej nowy, dziesięcioletni rządowy program preferencyjnego finansowania działalności TBS, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek komunalnych innych niż TBS, działających w sferze mieszkalnictwa.

8 października 2015 r. odbędzie się uroczysta konferencja „Doświadczenia i perspektywy społecznego budownictwa czynszowego - dwadzieścia lat działalności towarzystw budownictwa społecznego”.

Konferencję organizuje Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W programie konferencji znalazły się wystąpienia zaproszonych gości honorowych, wręczenie odznaczeń, wystąpienia merytoryczne. W uroczystym otwarciu konferencji z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego głos zabierze wiceprezes Zarządu banku, Jacek Szugajew, a o współpracy towarzystw budownictwa społecznego i BGK będzie mówił  Dariusz Stachera, Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego. Konferencja odbędzie się na Stadionie Narodowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego w swoim portfelu kredytów udzielonych na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach posiada zobowiązania 185 TBS publicznych (spółek z wyłącznym udziałem lub z przewagą udziałów gmin) i 38 TBS prywatnych (z wyłącznym udziałem lub przewagą udziałów podmiotów prywatnych). Najwięksi kredytobiorcy – 19 towarzystw budownictwa społecznego – to głównie spółki z dużych miast, z których każde z udziałem kredytu preferencyjnego ze środków BGK wybudowało ponad 1 000 mieszkań. TBS będący rekordzistą dysponuje ponad 3,3 tys. mieszkań współfinansowanych przez BGK w ramach programu rządowego.