Bank Gospodarstwa Krajowego działający we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. ogłosił uruchomienie naboru wniosków o pożyczkę ze środków JESSICA w województwie pomorskim. Na inwestorów z terenu Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu czeka kwota ok. 154 mln zł.

BGK w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla województw wielkopolskiego oraz pomorskiego. Działając jako FROM oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA realizowanej ze środków dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013 dla poszczególnych województw.

Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formule muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).

Pod adresem www.bgk.com.pl/jessica/pomorskie zamieszczono więcej informacji o naborze wniosków w województwie pomorskim, a także niezbędne w procesie ubiegania się o pożyczkę dokumenty oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.