Powrót

JESSICA sfinansuje rewitalizację dworca PKP w Sopocie

Już za około półtora roku mieszkańcy Sopotu oraz osoby odwiedzające to miasto będą mogły korzystać z nowego dworca kolejowego oraz atrakcyjnie zagospodarowanego terenu przydworcowego. Przedsięwzięcia te zrealizowane zostaną w ramach projektu „Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie", współfinansowanego ze środków inicjatywy europejskiej JESSICA. Umowę niskooprocentowanej pożyczki podpisali 7 stycznia br.: Jarosław Bełdowski - Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK, oraz Adam Meszczyński - Prokurent Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A.

Inwestycję zrealizuje Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. (BGI S.A./Partner Prywatny/Inwestor), wyłoniona przez Miasto Sopot zgodnie z przepisami ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Umowa PPP pomiędzy Miastem a Inwestorem zawarta została 23 stycznia 2012 r. Od dnia podpisania umowy Inwestor miał rok na przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej. Prace te ukończono jednak wcześniej, co umożliwiło BGK zakończenie oceny projektu jeszcze w 2012 r. i podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki JESSICA już w pierwszych dniach 2013 r. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest także spółka PKP S.A. która przeniesie prawa własności do części gruntów, na których realizowany będzie projekt - w zamian za uzyskanie prawa własności do nowego Dworca PKP oraz nieruchomości wspólnych. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to ok. 100 mln zł.

Celem inwestycji jest gruntowna rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową ruchu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej zabudowy, stanowiącej wizytówkę miasta, wraz z zieloną przestrzenią publiczną wokół obiektu. Powstanie dwupoziomowy plac miejski połączony z tzw. „Monciakiem", czyli ul. Bohaterów Monte Cassino, podziemny parking dla 270 samochodów, nowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. 5800 osób na dobę, a także nowy hotel oraz kompleks galerii handlowo-usługowych. Po zakończeniu inwestycji głównym punktem tego obszaru będzie tętniąca życiem promenada, z licznymi kawiarniami i miejscami odpoczynku. Inwestor planuje, że wszystkie te obiekty oddane będą do użytku wiosną 2014 r.

- Chcemy, aby nowy obiekt wyróżniał się nowoczesną architekturą i funkcjonalnością, ale także naszym zamierzeniem jako inwestora jest to, aby był to projekt przyjazny środowisku - mówi Dariusz Bracik, reprezentujący inwestora.

- Dla nas, mieszkańców Sopotu, ważne jest, że w miejscu obecnego dworca - porównywanego najczęściej przez kolejarzy oraz turystów do baraku - powstanie nowoczesny, bardzo funkcjonalny kompleks obiektów, pełen zieleni, z bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną, przyjazną dla pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych - podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

- Cieszymy się, że środki inicjatywy JESSICA, której jesteśmy operatorem, sfinansują tak ważny i prestiżowy projekt. Będzie to zarazem pierwsza w Polsce i Europie inwestycja, realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy wsparciu inicjatywy JESSICA. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, w pobliżu najbardziej popularnego deptaka nadmorskiego przy ul. Bohaterów Monte Cassino powstanie nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny dworzec kolejowy wraz ze zintegrowanym kompleksem usługowym. To niezwykle ciekawy projekt, praca nad nim dostarczyła nam wiele satysfakcji. Podkreślę, że środki JESSICA są jeszcze dostępne i dlatego zachęcamy inwestorów do skorzystania z tej atrakcyjnej formy finansowania inwestycji miejskich - powiedział Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki - udzielane na preferencyjnych warunkach.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).
Inicjatywa JESSICA w woj. pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., wdraża Inicjatywę JESSICA w woj. pomorskim w czterech miastach na prawach powiatu, tj. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 160 mln zł (70% wszystkich środków udostępnionych na realizację Inicjatywy w regionie). Jest ona przeznaczona na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet do 0,85% p.a), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Wnioski o pożyczkę mogą być składane na wczesnym etapie zaawansowania formalnego inwestycji (np. pozwolenie na budowę inwestor może złożyć dopiero przed pierwszym uruchomieniem pożyczki). Przedmiotem inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia ze środków inicjatywy JESSICA wdrażanej w woj. pomorskim mogą być projekty z zakresu np. rewitalizacji, transportu miejskiego oraz oszczędności energii.

czytaj więcej o inicjatywie JESSICA