Powrót

JESSICA pomoże wyremontować zabytkowe budynki UW

Środki unijne w ramach RPO pomogą odnowić kolejne perełki architektoniczne Warszawy. Już wkrótce dwa zabytkowe budynki Uniwersytetu Warszawskiego (przy Krakowskim Przedmieściu oraz ul. Bednarskiej) przejdą rewitalizację. Dziś zostały podpisane umowy w ramach inicjatywy JESSICA na korzystne pożyczki, dzięki którym obiekty zostaną odnowione. W budynku dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej po rewitalizacji będzie miał swoją siedzibę Instytut Dziennikarstwa UW. Rewitalizację przejdzie również Pałac Tyszkiewiczów-Potockich. Umowy w tej sprawie podpisali Prezes Zarządu BGK Dariusz Kacprzyk oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys. W uroczystości wziął udział również marszałek Adam Struzik.

Niespełna półtora roku potrwa rewitalizacja dwóch zabytkowych obiektów Uniwersytetu Warszawskiego: budynku dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej 2/4 oraz Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich wraz z Oficyną przy Krakowskim Przedmieściu 32. Prace sfinansowane zostaną dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, udzielonym uczelni (UW) przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

- Środki unijne to już nie tylko bezzwrotne dotacje, ale i pożyczki na bardzo korzystnych warunkach. Tym razem sięgnął po nie Uniwersytet Warszawski, który dzięki pieniądzom z RPO wybudował Wydział Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej, a także zmodernizował laboratoria Wydziału Geologii - powiedział marszałek Adam Struzik. 

Obiekty objęte projektem są w bardzo złym stanie - zwłaszcza budynek dawnych Łaźni. W odnowionym gmachu swoją siedzibę będzie miał Instytut Dziennikarstwa UW. Powierzchnię obiektu zajmą zarówno sale wykładowe i ćwiczeniowe, jak i pomieszczenia techniczne, a także studia radiowe i telewizyjne oraz redakcja uniwersyteckiej telewizji internetowej. Rewitalizację przejdzie również Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, w którym mieści się m.in. Centrum Języka i Kultury Polskiej "Polonicum", Instytut Muzykologii oraz Studium Europy Wschodniej. Odnowiony Pałac, który przylega do Traktu Królewskiego stanie się wizytówką śródmieścia Warszawy. 

Koszt tych przedsięwzięć to odpowiednio ok. 8,2 mln zł oraz ok. 6,1 mln zł. Pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA pokryje 75 proc. kosztów inwestycji. Z uwagi na to, że charakter obu budynków jest istotny nie tylko dla Uniwersytetu Warszawskiego, ale samego miasta, oprocentowanie pożyczek ustalone zostało na poziomie 0,5 proc. w skali roku. 

- Oba przedsięwzięcia doskonale wpisują się w założenia inicjatywy JESSICA, której misją jest także dbałość o dziedzictwo kulturowe miast, będące nieodłączną częścią rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miejskich. Środki powierzone nam przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na tego rodzaju pożyczki są nadal dostępne i dlatego zachęcam inwestorów do podejmowania kolejnych, ciekawych wyzwań. Oprócz rewitalizacji, finansować możemy także szeroko pojęty katalog przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej - powiedział Prezes Zarządu BGK Dariusz Kacprzyk.

------------------------------
JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co odróżnia inicjatywę JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki - udzielane na preferencyjnych warunkach.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim, zarządzając łączną kwotą ok. 625 mln zł. Jako FROM, bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru). Ogółem BGK zawarł już 50 umów pożyczki na łączną kwotę ok. 536 mln zł, z czego 10 umów na kwotę ok. 46 mln zł na Mazowszu.

Inicjatywa JESSICA w woj. mazowieckim
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni na Mazowszu rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., zarządzając kwotą ok. 155 mln zł. Instrument ten przeznaczony jest na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (już od 0,5% p.a), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Przedmiotem inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia ze środków inicjatywy JESSICA wdrażanej w woj. mazowieckim mogą być projekty z zakresu np. rewitalizacji, oszczędności energii czy powiązań kooperacyjnych.