Powrót

Aktualności

Jak chronić ptaki gniazdujące w budynkach? BGK przygotował poradnik

Jak chronić ptaki gniazdujące w budynkach? BGK przygotował poradnik

Jerzyki, wróble, jaskółki – to tylko niektóre gatunki ptaków zakładających gniazda w budynkach. Przyrodniczo są bardzo ważnymi zwierzętami dla miast. Szczególnie pożyteczne są latem – kiedy zjadają tysiące owadów, w tym uciążliwe dla ludzi komary. Siedlisk ptaków w budynkach nie można niszczyć, trzeba o tym pamiętać podczas prac termomodernizacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pomaga finansować termomodernizacje i remonty, przypomina o zasadach, których należy się trzymać np. w trakcie docieplania bloków mieszkalnych.

Jest kilka zasad, których trzeba przestrzegać podczas planowania i realizacji termomodernizacji oraz remontów, aby zadbać o bezpieczeństwo ptaków. Przede wszystkim trzeba się skonsultować z ornitologiem, który sprawdzi czy w budynku mieszkają ptaki lub nietoperze.

– Wszystkie ptaki występujące w budynkach są chronione. Każdy remont lub termomodernizacja wymaga stwierdzenia czy w danym budynku występują siedliska lęgowe tych zwierząt – mówi ornitolog, Marta Świtała, która przygotowała ekspertyzę dla budynku wspólnoty mieszkaniowej w Sosnowcu przy ul. Jagiełły 6 i nadzorowała proces termomodernizacji.

Aby odpowiednio wykonać termomodernizację, czasem trzeba zniszczyć ptasie gniazda. Można to jednak zrobić wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Prace należy prowadzić zgodnie z decyzją RDOŚ i pod nadzorem przyrodniczym. Po ich zakończeniu trzeba wykonać tzw. kompensację przyrodniczą. W praktyce oznacza to na przykład montaż specjalnych budek lęgowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyznaje premie termomodernizacyjne i remontowe z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), przygotował dla inwestorów krótki poradnik. Krok po kroku wyjaśnia w nim jak bezpiecznie dla ptaków zaplanować i przeprowadzić termomodernizację lub remont.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

Film Ochrona siedlisk ptaków podczas termomodernizacji

Ochrona siedlisk ptaków podczas termomodernizacji