Powrót

„Inwestycje polskie” sfinansują rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

 


Dzięki rozbudowie infrastruktury Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki powstanie nawet 800 miejsc pracy.


W ramach „Inwestycji polskich" Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje program, sfinansuje rozbudowę infrastruktury Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, dzięki czemu powstanie 800 nowych miejsc pracy. Łączna wartość umów kredytowych zawartych ze spółką to 21,23 mln zł, w tym 8,5 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Finansowanie ze środków BGK przyczyni się do poszerzenia skali działalności Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu. Jego głównym celem jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz opracowywania nowych rozwiązań i technologii.

 

Środki z kredytu BGK udzielonego na warunkach komercyjnych w ramach programu „Inwestycje polskie" posłużą do stworzenia nowoczesnej przestrzeni biurowej umiejscowionej w strefie gospodarczej. Budynek o nazwie „Business House" ma przyciągnąć dolnośląskich przedsiębiorców pozwalając im na stworzenie 800 nowych miejsc pracy. Biurowiec spełniać będzie najwyższe standardy (klasa A), dotyczące jakości wykonania budynku i jego lokalizacji, a do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowana zostanie instalacja solarna. Łącznie oferować będzie ok. 6 tys. m2 powierzchni biurowo-usługowej na sześciu kondygnacjach oraz parking naziemny.

Umowa kredytu w wysokości 21,23 mln zł, w tym 8,5 mln zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, została zrealizowana w ramach programu „Inwestycje polskie", ponieważ wpisuje się w misję i strategię Banku Gospodarstwa Krajowego, państwowego banku rozwoju, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno gospodarczego Polski.

„Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, mający utrzymać tempo wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już ponad 100 rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę przekraczającą 23 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości prawie 30 mld zł.

Przykłady działalności DPIN S.A.

Działalność DPIN S.A. skupia się na wspieraniu dolnośląskich przedsiębiorców w podejmowaniu przez nich przedsięwzięć rozwojowych i wdrożeniowych.

Jednym z przykładów przedsięwzięć jest projekt ENBUS, w ramach którego, wspólnie z zagranicznymi partnerami, wypracowano model wsparcia inwestorów w procesie budowlanym w zakresie renowacji istniejących budynków. Nacisk w tym projekcie kładziono przede wszystkim na efektywność energetyczną technologii i produktów budowlanych, a DPIN wypromował również polskie innowacje firm FAKRO, OknoPlast, Drutex i Nateo. W ramach projektu ENBUS stworzono między innymi aplikację na iPhone, która ma za zadanie ułatwić porównanie i ocenę różnych rozwiązań energooszczędnych na etapie wstępnego wyboru technologii podczas remontów budynków mieszkalnych.

W ostatnich latach swojej działalności DPIN S.A. zrealizował wiele projektów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowo-konferencyjnych z pogranicza nauki i biznesu na łączną kwotę dofinansowania ponad 11 mln zł. Realizowane projekty to zarówno krajowe, jak i międzynarodowe inicjatywy. To tylko niektóre z korzyści jakie Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zrealizował w ramach projektów unijnych.

Aby zapewnić odpowiednio wysoki standard swoich usług i obsługi przedsiębiorców, DPIN S.A. podejmuje również inicjatywy w zakresie inwestycji budowlanych.
Swoją pierwszą inwestycję budowlaną DPIN S.A. zrealizował w 2013 roku. Budynek Idea House powstał przy współudziale środków finansowych RPO WD 2007-2013, i tworzy go Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny oraz Park Technologiczny. Całość budynku to 4.500 m2 powierzchni biurowej i użytkowej, w tym: 7 boksów dla inkubatora, 300m2 sal szkoleniowo - konferencyjnych, 1200m2 i 440 m2 hal warsztatowo- produkcyjnych oraz Laboratorium CAD. W budynku IDEA House utworzono dotychczas 150 miejsc pracy.

Dolnośląski Parku Innowacji i Nauki S.A. został powołany w 2008 roku przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania) oraz Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 roku udziałowcem jest również Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, w obrębie której znajduje się park. DPIN S.A. to instytucja otoczenia biznesu, której głównym celem jest wspieranie dolnośląskiej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i transferze technologii. DPIN S.A. jako park technologiczny, oferuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć współpracę z przedstawicielami nauki na rzecz wdrażania nowych technologii w biznesie.