Powrót

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Suwałkach.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Suwałkach.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach  (ul. Innowacyjna 1).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • 5 filarów Konstytucji Biznesu.
  • Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:
    • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
    • przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna,
    • Prezentacja instrumentu STEP.
  • Ofertę wsparcia dla firm z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
  • Ofertę wsparcia dla firm z Programu Polska Wschodnia.

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego/ Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Agencją Rozwoju Przemysłu, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-suwalki. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl