Powrót

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Gdyni

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (Aleja Zwycięstwa 96/98).

W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:  

  • start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu);
  • działalność badawczo-rozwojowa (w jaki sposób ją prowadzić, jak nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i skąd pozyskać kapitał);
  • wdrożenia i transfer technologii (ochrona własności przemysłowej, Kredyt na innowacje technologiczne, Badania na rynek, Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw);
  • działania powdrożeniowe (działania oraz środki finansowe, które wspierają dalszy rozwój i ekspansję firmy).

Ponadto prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne.

Ważnym punktem spotkania będą też korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, PFR Ventures, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-gdynia

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl