Powrót

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – 13.04.2018 r., Kępno

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15
w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno). 

W spotkaniu weźmie udział, Pani Minister Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas wystąpień Ministrów zostaną omówione m.in. zmiany prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku.

 

W trakcie spotkania odbędzie się również :

1.       Uroczyste podpisanie deklaracji do spraw Prostego Języka

2.       Prezentacja możliwości wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

·     prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

·     przygotowanie i  wdrożenie technologii oraz  faza inwestycyjna

3.       Prezentacja rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych

·       Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa,

·       Możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Potencjalne rynki i kanały dystrybucji

4.       Prezentacja wsparcia dla firm z Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Finansów,Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz  Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kępnie.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-kepno

 

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl