Powrót

Informacja o udzielonych gwarancjach w ramach PLG-COSME

Informujemy, że według danych na 30 września 2016 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 1 601 gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 190,63 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 238,29 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.

Więcej informacji o zasadach ich udzielania znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.