Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 1 011,34 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 5 480  gwarancji na kwotę  809,07 mln zł. Gwarancja PLG-COSME jest przeznaczona m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł. Więcej informacji o zasadach udzielania tych gwarancji oraz lista 12 banków, które oferują gwarancje BGK w ramach programu COSME  znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.