Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła: 1 796,35 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 9 012  gwarancji na kwotę  1 437,08 mln zł. Gwarancja PLG-COSME jest przeznaczona m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł. Więcej informacji o zasadach udzielania tych gwarancji oraz lista banków, które oferują gwarancje BGK w ramach programu COSME  znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/