Powrót

Informacja o pracach nad modyfikacją definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w związku z pracami podjętymi na szczeblu Unijnym związanymi ze zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prace nad ww. zmianami. Prace zostały rozpoczęte przez Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej. W tym celu przygotowano kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia kwestionariusza. Państwa uwagi i opinie będą bardzo cenne, jeśli chodzi o wypracowanie nowej definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.  

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE i znajdą go Państwo pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znajduje się pod linkiem http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm