Powrót

Informacja dla klientów o zakończeniu działalności wybranych placówek BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w ramach realizacji nowej strategii banku zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą, podjęte zostały działania mające na celu optymalizację sieci placówek oraz dostosowanie jej do nowych zadań postawionych przed BGK w latach 2010 - 2014. Strategia zakłada rozwój skoncentrowany na programach rządowych, obsłudze jednostek sektora finansów publicznych i działaniach w ramach programów własnych.

Realizując powyższą decyzję, Zarząd Banku podjął uchwałę o zakończeniu działalności operacyjnej następujących placówek:
1. Z dniem 31 lipca 2012 r.

  • Punkt Obsługi Klienta w Pile - obsługę klientów przejął od 1 sierpnia 2012 r. Oddział BGK w Poznaniu

2. Z dniem 31 sierpnia 2012 r.

  • Punkt Obsługi Klienta w Legnicy - obsługę klientów przejął od 1 września 2012 r. Oddział BGK we Wrocławiu

3. Z dniem 30 września 2012 r.

  • Oddział w Pile - obsługę klientów przejął Oddział BGK w Poznaniu,
  • Oddział w Tarnowie - obsługę klientów przejął Oddział BGK w Krakowie,
  • Filia w Bielsku Białej - obsługę klientów przejął Oddział BGK w Katowicach,
  • Filia w Kaliszu - obsługę klientów przejął Oddział BGK w Poznaniu,
  • Filia w Legnicy - obsługę klientów przejął Oddział BGK we Wrocławiu.

Przejęcie obsługi klientów placówek kończących działalność 30 września 2012 r., następuje z dniem 1 października 2012 r.

Wszystkie produkty i usługi będą prowadzone w nowym miejscu na dotychczasowych warunkach. Numery rachunków bankowych (NRB) pozostaną bez zmian.

Dane kontaktowe placówek przejmujących obsługę klientów znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.bgk.pl/placowki-1.

Informacji o zmianach udziela także BGK Linia pod numerem tel. 801 667 655 lub 22 596 59 00, fax 22 627 03 78 lub adresem e-mail: bgk@bgk.com.pl.