Indonezja, Tajlandia, a może Wietnam?

Do którego z tych państw najlepiej eksportować towary? Na jakie wsparcie mogą liczyć polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną? O tym, co mamy do zaoferowania przedsiębiorcom, rozmawialiśmy podczas środowego śniadania azjatyckiego.

Podczas spotkania wspólnie z przedstawicielami KUKE, PAIH i PFR TFI omówiliśmy praktyczne aspekty wejścia na rynki azjatyckie takie jak: Wietnam, Kambodża, Laos, Korea, Indonezja, Malezja, Tajlandia.

Eksperci przedstawili narzędzia wsparcia oferowane przez instytucje rozwoju m.in.: wsparcie dłużne i kapitałowe oraz ubezpieczenie transakcji eksportowych.  

Jesteśmy aktywnym partnerem finansowym dla przedsiębiorców. Wraz z instytucjami rozwoju wspieramy działalność rodzimych firm na zagranicznych rynkach. Budujemy polską markę – wskazywała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK i gospodarz spotkania. Ze wsparcia BGK korzystają polscy eksporterzy sprzedający towary do 57 państw na 6 kontynentach – kontynuowała.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński oraz Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Łukasz Porażyński. Opowiedzieli o wspieraniu eksportu jako kluczowym elemencie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ekspansja zagraniczna połączona ze wzrostem innowacyjności jest dla nas priorytetem. Azja to rynek z dużym potencjałem – mówił minister.

Sytuację makroekonomiczną i jej wpływ na eksport do krajów Azji Południowo-Wschodniej przybliżył gościom nasz główny ekonomista, Mateusz Walewski. Kraje azjatyckie będą miały coraz większe znaczenie dla globalnej gospodarki. Warto, by tym rynkiem  zainteresowali się polscy eksporterzy – podkreślił.

Prezes Wojciech Hann wraz z dyrektorem zarządzającym,  Jackiem Szugajewem i dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, Anną Gorczycą przedstawili przedsiębiorcom możliwości finansowania przedsięwzięć zagranicznych. Opowiedzieli też o doświadczeniach BGK na rynkach azjatyckich. Misją BGK jest wspieranie polskich firm na zagranicznych rynkach. Mamy różnorodne produkty, możemy elastycznie dostosowywać strukturę finansową do potrzeb transakcji. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt transakcji w Azji – podsumował Wojciech Hann.

Świetnym przykładem naszej obecności w Azji jest budowa elektrowni w Indonezji przez Rafako dzięki finansowaniu z BGK. Jak dotychczas to największy kredyt BGK realizowany w programie rządowym i jednocześnie pierwszy w historii polskiej bankowości kredyt udzielony w Indonezji.

To już trzecie takie spotkanie – wcześniej zorganizowaliśmy śniadanie afrykańskie i meksykańskie. Śniadania eksportowe to przykład realizowania naszej strategii biznesowej poprzez wspieranie polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej.