Powrót

Inauguracja 14. edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Inauguracja 14. edycji Programu Stypendiów Pomostowych

846 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli studia dzienne. 25 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja 14. edycji programu Stypendiów Pomostowych, którego partnerem jest Fundacja BGK.

 

Grupa 40 stypendystów, reprezentująca prawie 1300 tegorocznych stypendystów – studentów z całej Polski, otrzymała dyplomy z rąk Profesora Marka Ratajczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Anny Fornalczyk, członkini rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz gospodarza uroczystości Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W uroczystości wziął udział Paul Wayne Jones, Ambasador USA w Polsce, a także Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK wspierającej program od 2005 roku.

Jest dla nas źródłem wielkiej satysfakcji, że w tym programie, będącym wspólnym przedsięwzięciem wielu partnerów, przyznano już blisko 20 tysięcy stypendiów” – powiedział Ambasador Koźmiński. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. W ramach programu przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 19 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 14 100
na I rok studiów. W roku akademickim 2015/2016 1 286 studentów i doktorantów otrzymuje stypendia, w tym 846 studentów - stypendia na I rok studiów. Na realizację czternastu edycji programu partnerzy przeznaczyli prawie 92 miliony zł. Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od 2005 roku, ufundowała 312 stypendiów na I rok studiów na kwotę 1,408 mln zł oraz współfinansowała warsztaty „Pomostowi Liderzy” i „Kariera i rynek pracy” dla 337 stypendystów.

 „Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji
www.stypendia-pomostowe.pl