Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy publicznej de minimis z programu gwarancji de minimis będą mogły korzystać także podmioty działające w sektorze węglowym. Korzystniejsze będą też warunki obliczania wartości pomocy publicznej przy krótkim okresie zabezpieczania transakcji w formie gwarancji de minimis (do 27 miesięcy), co powinno ułatwić przedsiębiorcom dostęp do wyższych kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego już dostosował warunki udzielania gwarancji de minimis do nowych wytycznych.

30 czerwca zakończył się okres przejściowy dla przepisów UE w zakresie pomocy de minimis , co spowodowało konieczność dostosowania warunków udzielania gwarancji de minimis przez BGK do nowych wytycznych.

Najważniejsze zmiany w programie udzielania gwarancji de minimis do kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez BGK to:

  1. Nowy sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji - oprócz wartości gwarancji będzie też brany pod uwagę okres jej obowiązywania, co np. przy kredytach obrotowych udzielanych na stosunkowo krótki okres (maksymalnie do 27 miesięcy) będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców i pozwoli na uzyskanie wyższego finansowania. Dla przykładu: w przypadku gwarancji udzielanej w maksymalnej kwocie 3,5 mln zł na okres roczny, przy kursie euro wynoszącym 4,20 wartość pomocy wyliczona wg nowych zasad wyniesie 22 222,22 euro, podczas gdy wg zasad obowiązujących do 30 czerwca wartość tej pomocy wyniosłaby aż 111 083,33 euro.
  2. Dopuszczenie do korzystania z pomocy publicznej de minimis przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym.
  3. Korzystna modyfikacja przepisów dotyczących działalności transportowej - zmniejszony limit pomocy publicznej (100 000 euro) będzie obowiązywał wyłącznie podmioty działające w sektorze transportu drogowego towarów, a nie jak dotychczas także przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu pasażerskiego.
  4. Przeniesienie na kredytobiorcę korzyści wynikających z przyjęcia przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji, co powinno skutkować ustaleniem korzystniejszych warunków kredytowania dla przedsiębiorców.

- Zmiany w przepisach europejskich powinny dla programu gwarancji de minimis być dobre w skutkach. Nie są one dla nas zaskoczeniem. Wspólnie z naszymi partnerami - bankami kredytującymi - przygotowywaliśmy się do nich już od jakiegoś czasu, więc płynnie przejdziemy na nowe zasady - tłumaczy Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. - Co ważne, w wielu miejscach, nowe przepisy są korzystniejsze dla przedsiębiorców, co może wpłynąć na jeszcze większą popularność korzystania z tej formy zabezpieczenia kredytów - dodaje.

Z gwarancji de minimis do końca maja 2014 r. skorzystało już ponad 57 tysięcy przedsiębiorstw. Od początku programu BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę prawie 11 mld zł. W efekcie w tym okresie banki kredytujące przyznały kredyty o łącznej wartości 19 mld zł.