Powrót

Gwarancje BGK pomogły firmom uniknąć zwolnień

 

Najnowszy raport BGK „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją” potwierdza, że połowa firm z sektora MŚP, które skorzystały z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła. Ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że dzięki temu wsparciu mogli w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, tak ważne dla odbudowy gospodarki.

Wartość udzielonych gwarancji Biznesmax z dotacją. Październik 2017 - kwiecień 2020 - 334,05 mln zł; maj - grudzień 2020 - 661,89 mln zł.

Gwarancje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego to dla przedsiębiorców łatwiejszy dostęp do kredytów. Dzięki gwarancji otrzymują oni finansowanie na korzystniejszych warunkach, a w przypadku problemów ze spłatą kredytu, BGK spłaci go do wysokości gwarantowanej kwoty kapitału kredytu (bez odsetek i innych kosztów kredytu) na rzecz banku kredytującego. Po zmianach wprowadzonych w 2020 r. gwarancje Biznesmax dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową przedsiębiorstw w warunkach niekorzystnej koniunktury.

- Bierzemy odpowiedzialność za gospodarkę i społeczeństwo. Reagujemy na aktualne potrzeby, czego przykładem są zmiany w gwarancjach Biznesmax – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK i dodaje – Pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorców. Jednak pomimo dość powszechnego spadku obrotów, ponad 90 proc. firm, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, utrzymały zatrudnienie. Ponad 10 proc. zatrudniło dodatkowe osoby. Natomiast połowa firm uniknęła zwolnień lub je ograniczyła tylko i wyłącznie dzięki gwarancji Biznesmax.

Kredyty z gwarancją Biznesmax istotnie pomagają firmom dotkniętym skutkami pandemii. Na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax firma mogła w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje: 23 proc. - zdecydowanie zgadzam się; 36 proc. - raczej się zgadzam; 8 - proc. raczej się nie zgadzam; 9 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 24 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie pandemii firmie udało się uniknąć zwolnień lub je ograniczyć - 16 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 33 proc. - raczej się zgadzam; 6 proc. - raczej się nie zgadzam; 23 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 22 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie pandemii firmie udało się utrzymać płynność finansową - 17 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 30 proc. - raczej się zgadzam; 8 proc. - raczej się nie zgadzam; 14 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 31 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax złagodzono inne negatywne skutki pandemii Covid-19 - 20 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 23 proc. - raczej się zgadzam; 11 proc. - raczej się nie zgadzam; 13 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 33 proc. - trudno powiedzieć. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców (N=68). Połowa firm (49 proc.) wskazała, że to właśnie dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax uniknęła zwolnień lub je ograniczyła i niemal tyle samo (47 proc.) dzięki pozyskanemu wsparciu utrzymało płynność finansową.

Trzy piąte firm przyznało, że dzięki gwarancjom Biznesmax mogły w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, które są tak ważne dla pobudzenia gospodarki.

- Realizując badanie rozmawialiśmy też z bankami udzielającymi kredytów z gwarancją. Nie mają one wątpliwości, że ten rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla firm wdrażających rozwiązania proekologiczne. To dla nas bardzo ważne, by poprzez nasze programy wspierać zrównoważony rozwój kraju, kreować postawy proekologiczne i chronić środowisko – zauważa Mateusz Walewski.

Gwarancje Biznesmax to także optymalny produkt finansowy dla firm innowacyjnych. Wszystkie przebadane przez BGK firmy, które zakładały wdrożenie innowacji, wywiązały się ze swoich zobowiązań.

- Innowacje wprowadzane dzięki inwestycjom finansowanym z pomocą kredytów z gwarancją Biznesmax najczęściej mają charakter nowości lub ulepszeń na skalę międzynarodową. W efekcie oznacza to dla firm wprowadzających innowacje wejście na rynek międzynarodowy lub zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży. Potwierdzają to nasze dane. Co piąta firma zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Kredyty z gwarancją Biznesmax pomagają poprawiać innowacyjność polskich firm. Rodzaj wprowadzonej innowacji 57 proc. – innowacje produktowe – wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług; 43 proc. – innowacje procesowe – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji, dostawy lub świadczenia usług; 27 proc. – innowacje organizacyjne – wdrożenie nowej metody organizacyjnej dotyczącej zasad działania firmy; 3 proc. – innowacje marketingowe - wdrożenie nowej metody marketingowej, zmiany dotyczące produktu lub opakowania, dystrybucji, promocji lub ceny; 13 proc. – kredyt z gwarancją Biznesmax nie zakładał wprowadzenia innowacji; 3 proc – nie wiem. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców, którzy w momencie realizacji badania powinni, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku kredytowym, zakończyć realizację inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją Biznesmax (n=32)

Zapoznaj się z pełnym raportem „Efekty Programu gwarancji Biznesmax z dotacją (PDF, 834 KB)”.

Z gwarancji Biznesmax na nowych i korzystniejszych warunkach można skorzystać do końca czerwca 2021 r. Gwarancja Biznesmax jest finansowana z Funduszy Europejskich. O dostępności poszczególnych gwarancji przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na naszej stronie oraz w swoich bankach kredytujących. Zapoznaj się z listą banków i pełną listą rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK dla firm.

 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.