Powrót

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane w ramach inicjatywy COSME tylko do końca października br.

Jeszcze przez 8 miesięcy polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji kredytowych przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach unijnego programu COSME. Gwarancje pomogą zabezpieczyć kredyt obrotowy lub inwestycyjny do maksymalnej wysokości 600 tysięcy zł.

Gwarancje w ramach inicjatywy COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz SGB-Bank i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Mogą z nich skorzystać między innymi ci przedsiębiorcy, którzy mają krótką historię kredytową lub nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem kredytu. - Dużą zaletą gwarancji COSME jest prosta procedura ich uzyskania (wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt) oraz brak komponentu pomocy publicznej. W porównaniu do innych tego typu zabezpieczeń, COSME jest najmniej sformalizowaną gwarancją na polskim rynku – ocenia Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK.

Zachętą dla firm jest stosunkowo niska prowizja za udzielenie gwarancji, która wynosi 1% w skali roku. Z gwarancji mogą skorzystać wszyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy wykluczeni ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, działający np. w sektorze drogowego transportu towarowego, rybołówstwa i akwakultury, a także producenci produktów rolnych.

Programy gwarancyjne organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego są elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Mają na celu stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów.

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Jest wspierany środkami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana została w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych będącego jednym z filarów tzw. Planu Junckera. Fundusz ten ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.