Powrót

Gwarancja spłaty kredytu z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – informacja dla banków

BGK informuje, że od 1 czerwca br. rozpoczął formalny nabór wniosków o limit gwarancji udzielanych z portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Otrzymanie limitu gwarancyjnego pozwoli bankom podpisać z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej i stosować gwarancje BGK, jako zabezpieczenie kredytów udzielanych na finansowanie przedsięwzięć, na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”.

Banki zainteresowane współpracą z BGK zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: umowy.gwarancje@bgk.pl