Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ogłosiła wyniki kolejnej edycji programu "Na dobry początek!". Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 208 tys. zł na tworzenie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz podnoszenie jakości edukacji na wsiach w roku szkolnym 2011/2012 otrzymają kolejne 24 instytucje.

Program "Na dobry początek!" to program wspierania małych społeczności lokalnych w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Program stworzony został w 2008 r. w odpowiedzi na nadal istniejący w Polsce problem, jakim jest niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pomimo systematycznej poprawy sytuacji w ostatnich latach, wskaźnik ten dla terenów wiejskich wynosił w roku szkolnym 2009/2010 37,5%, dla miast 75,9%.1

 

Program prowadzony jest metodą konkursu na najlepsze projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, w którym zwycięzcy otrzymują środki finansowe na przeprowadzenie zaplanowanych działań. Do tej pory, w ramach programu dofinansowanych zostało 59 projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w kwocie ponad 532 tys. zł. Łącznie z tegoroczną edycją dofinansowane zostaną 83 projekty w kwocie ponad 740 tys. zł.

 

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie w tej edycji programu znajduje się na stronie fundacji:
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_początek!/Edycja_2011-2012/dofinansowane_projekty/

 

1Źródło „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Polsce" Warszawa, MEN, 2010, w Raport „Edukacja małych dzieci, standardy, bariery, szanse", Warszawa, FRD, PAFW, 2010.